Засідання школи технологічного досвіду - Програма заходів реалізації проекту «Вибір успішної професії» на 2011 2012...

  1. ^ Засідання школи технологічного досвіду

№ п/п

Назва РМО

Прізвище, ім'я, по батькові керівника науково-методичних комвсвй

Місяці

серпень

вересень

жовтень

листопад

грудень

січень

лютий

березень

квітень

травень

1

Початкові класи

Саннікова Марина Василівна

^ Традиційні засідання науково-методичних комісій

 

 

ШПМ Організація роботи шкільного методичного об’єднання на основі впровадження інформаційно-комунікаційних технологій ^ Новомиколаївська СЗШ №2 18.11.11 р.

 

Використання ІКТ технологій в навчально-виховному процесі

ШПМ Модель розвивально-виховного простору сучасного навчального закладу Верхньодніпровська СЗШ №3 17.02.12 р.

 

 

 

2

Українська мова і література

^ Гладка Тамара Арсеніївна

 

 

 

с/п Розвиток креативності учасників навчально-виховного процесу на уроках української мови і літератури як необхідна умова формування інноваційної особистості Верхньодніпровський СНРЦ 05.12.11 р.

 

ШПМ Роль освітніх інновацій у наданні якісних освітніх послуг Дніпровокам'янська СЗШ 12.03.12 р.

 

 

3

Хімія

^ Роговська Ольга Володимирівна

 

 

 

ШПМ Перехід від інформаційного підходу до діяльнісного на основі урізноманітнення прийомів, форм, методів навчання та застосування програмних засобів. Верхньодніпровська СЗШ №2 15.12.12 р.

 

інт/с/п Підвищення рівня навченості учнів, через впровадження новітніх технологій навчання. Андріївська НСЗШ 1 14.03.12 р.

 

 

4

Географія, економіка та природознавство

Орглова Галина Савелівна

 

ШПМ Педагогічна творчість учителя природничих дисциплін - основа креативного мислення учня. ^ Дніпровська СЗБШ 26.10.11р.
 

с/п Розвиток пізнавальної самостійності і творчих здібностей учнів на уроках природничих дисциплін та в позаурочний час. Проблеми. Досвід. Пошук. Верхньодніпровська СЗШ №2 15.02.12 р.

 

 

 

5

Обслуговуюча праця

^ Бідюк Олена Іванівна

 

 

 

інт/с/п Розвиток творчих здібностей учнів та життєвих цінностей на уроках технічної і обслуговуючої праці. Водянська СЗШ 08.12.11 р.

 

інт/с/п Проектна діяльність учнів на уроках технічної і обслуговуючої праці Верхівцевський НВК "СЗШ -ДНЗ" №1 22.03.12 р.

 

 

6

Фізика та астрономія

^ Соболь Олена Миколаївна

 

с/п Дистанційне навчання та його вплив на вивчення природничих дисциплін в умовах стандартизації природничої освіти ^ Верхньодніпровська СЗШ №5 27.10.11 р.

 

 

ШПМ Роль інформаційно-комунікативних технологій у формуванні ключових компетенцій учнів на уроках фізики та астрономії. Боровківська СЗШ

16.02.12 р.

 

 

 

7

Образотворче мистецтво

Денисова Людмила Григорівна

 

с/п Розвиток творчої особистості на уроках образотворчого мистецтва засобами інтерактивних форм та методів навчання. ^ Мишуринрізька СЗШ 11.10.11 р.

 

 

інт/с/п Інтеграція різних видів мистецтв на уроках як засіб збагачення художньо-естетичного досвіду особистості. Новомиколаївська СЗШ №1 21.02.12 р.

 

 

 

8

Біологія

^ Штибель Вікторія Вікторівна

 

 

ШПМ Тестування в контролі навчальних досягнень учнів з біології як один із шляхів підготовки учнів до ЗНО. Дніпровська СЗБШ 23.11.11 р.

 

 

інт/с/п Підвищення рівня навченості учнів через впровадження новітніх технологій навчання. Андріївська НСЗШ

14.03.12 р.

 

 

9

інформатика і обчислювальні техніки

^ Лихолат ірина Вячеславівна

 

 

 

с/тр Налаштування та використання комп'ютерного тестування на уроках інформатики. Робота з програмою "My Test" Верхньодніпровська СЗШ №5 13.12.11 р.

 

 

ШПМ Розвиток критичного мислення учнів на заняттях з курсу "Intel. Шлях до успіху" Водянська СЗШ 10.04.12 р.

 

10

Математика

Прокопенко Людмила Миколаївна

 

с/п Роль дистанційного навчання у формуванні творчого потенціалу учнів та підготовки до ЗНО. ^ Верхньодніпровська СЗШ №2 25.10.11 р.

 

 

ШПМ Інноваційні технології навчання як засіб розвитку креативної особистості. Верховецвська СЗШ № 2 14.02.12 р.

 

 

 

11

Іноземна мова

^ Олійник Валентина Семенівна

 

 

 

с/п Інтенсифікація навчання іноземної мови з використанням комп'ютерних технологій. Новомиколаївська СЗШ №1 12.12.11 р.

 

ШПМ Розвиток критичного мислення на уроках іноземної мови. Верхньодніпровська СЗШ №1 19.03.12 р.

 

 

12

Технічна праця

^ Голтвянський Олег Григорович

 

 

 

інт/с/п Розвиток творчих здібностей учнів та життєвих цінностей на уроках технічної і обслуговуючої праці. Водянська СЗШ 08.12.11 р.

 

інт/с/п Проектна діяльність учнів на уроках технічної і обслуговуючої праці Верхівцевський НВК "СЗШ -ДНЗ" №1 22.03.12 р.

 

 

13

Основи здоровя, валеологія, ОБЖ

Марченко Олена Анатоліївна

 

с/п Урок-тренінг як ефективна форма передачі знань та формування навичок здорового способу життя учнів. ^ Правобережненська СЗШ 19.10.11 р.

 

 

 

ШПМ Формування в учнів умінь і навичок ведення здорового способу життя на основі застосування інноваційних підходів до організації навчально-виховного процесу (ІКТ) Боровківська СЗШ 21.03.12 р.

 

 

14

Історія та правознавство

^ Тарновська Ольга Миколаївна

 

 

с/п Розвиток здібностей кожного учня як передумова його творчості (робота над ІІ етапом обласного науково-методичного проекту "Креативна освіта для сталого розвитку інноваційної особистості") Верхівцевський НВК №1 "СЗШ - ДНЗ" 25.11.11 р.

 

інт/ШПМ Впровадження інноваційних технологій в навчальну діяльність з використанням Інтернет -простору. Верхньодніпровська СЗШ №1 24.02.12 р.

 

 

 

15

Фізкультура і основи здоровя

^ Кулікова Тетяна Миколаївна

 

 

інт/с/п Створення оптимальних умов та мотивації для фізичного розвитку учнів на уроках фізкультури та предмету "Захист Вітчизни". Дніпровокам'янська СЗШ

17.11.11 р.

 

 

інт/с/п Формування індивідуального стилю здорового способу життя. Використання сучасних оздоровчих напрямків і систем в навчальній та фізкультурно-масовій роботі з учнями. Верхівцевська СЗШ №2 15.03.12 р.

 

 

16

Світова література і російська мова

^ Наумук Наталія Василівна

 

с/п Позакласна робота з предмету - важливий засіб літературного розвитку учнів, виявлення їхніх творчих здібностей, вироблення естетичних смаків. Першотравенська СЗШ 21.10.11 р.

 

 

інт/ШПМ Впровадження інноваційних технологій в навчальну діяльність з використанням Інтернет -простору. Верхньодніпровська СЗШ №1 24.02.12 р.

 

 

 

17

Європейський вибір

Гришина Раїса Григорівна

 

 

с/п Шкільний євроклуб як форма реалізації Європейської освіти у школі. Ганнівський НВК "СЗШ -ДНЗ" 24.11.11 р.

 

 

ШПМ Система Євроінтегра-ційної роботи в школі. Першотравенська СЗШ 16.03.12 р.

 

 

18

Бібліотекарі

Тищук Світлана Олександрівна

 

 

 

ШПМ Роль бібліотеки у вихованні інноваційної особистості. ^ Верхньодніпровської СЗШ №1 16.12.11 р.

 
т/с Місце шкільної бібліотеки у реалізації завдань обласного проекту "Новій Дніпропетровщині - новий стандарт освіти". Відділ освіти 06.04.12 р.

 

19

Захист Вітчизни

^ Данілов Володимир Миколайович

 

 

інт/с/п Створення оптимальних умов та мотивацій для фізичного розвитку учнів на уроках фізкультури та предмету "Захист Вітчизни". Дніпровокам'янська СЗШ

17.11.11 р.

 

 

інт/с/п Формування індивідуального стилю здорового способу життя. Використання сучасних оздоровчих напрямків і систем в навчальній та фізкультурно-масовій роботі з учнями. Верхівцевська СЗШ №2 15.03.12 р.

 

 

20

Музика

^ Карлаш Лариса Борисівна

 

 

с/п Використання виховного потенціалу уроків музичного мистецтва для становлення громадсько-активної особистості. ^ Верхньодніпровський СНРЦ 30.11.11 р.

 

інт/с/п Інтеграція різних видів мистецтв на уроках як засіб збагачення художньо-естетичного досвіду особистості. Новомиколаївська СЗШ №1 21.02.12 р.

 

 

 

21

Етика

Мелащенко Тетяна Олександрівна

 

 

с/п Педагогічна майстерність вчителя з гармонійного розвитку особистості. ^ Верхньодніпровська СЗШ №3 14.11.11 р.

 

 

 

ШПМ Методика виховання в учнів високих духовно-моральних якостей з використанням традицій світової та вітчизняної культур. Новомиколаївська СЗШ №1 09.04.12 р.

 

22

Художня культура

Сидорова Лариса Олександрова

 

 

с/п Інформаційні технології як засіб розвитку здібностей учнів. ^ Пушкарівська СЗШ 28.11.11 р.

 

 

ШПМ Вплив інтегрованих уроків з предметів - художньо-естетичного циклу на процес саморозвитку та самовдосконалення особистості. Дніпровської СЗБШ

05.03.12 р.

 

 

23

Психологічні і соціальні педагоги

Голик Наталія Віталіївна

 

т/с Психолого-педагогічний супровід розвитку креативності. Відділ освіти 12.10.11 р.

 

 

т/с Формування навчальної мотивації учнів. Відділ освіти 08.02.12 р.

 

 

 

24

Класні керівники

^ Тарасенко Людмила Миколаївна

м/к Розвиток та технології виховання інноваційної особистості (ідеалу українця) в умовах становлення інформаційного суспільства. Верхньодніпровський ПДЮТ

 

 

 

 

 

 

 

25

Позашкільні заклади

^ Мелащенко Ірина Гарніківна

м/к Сучасний позашкільний навчальний заклад - сприятливе середовище для розвитку креативної особистості в умовах становлення інформаційного суспільства.

 

 

 

 

 

 

 


^ 6. НАУКОВО-МЕТОДИЧНИЙ СУПРОВІД ФУНКЦІОНУВАННЯ

СОЦІАЛЬНО - ПСИХОЛОГІЧНОЇ ТА ЛОГОПЕДИЧНОЇ СЛУЖБ

6.1.Навчально-методична діяльність.
^ Основні напрямки роботи

Зміст роботи

Терміни виконання

Відповідальний

1

^ Діагностична робота

(виявлення та обстеження дітей)Засідання районної ПМПК

проводяться згідно графіка

(додаток 1)

серпень - грудень

січень - червень

Голик Н.В.

2

^ Консультативна робота- консультативна допомога логопеда, педагога, психолога, батькам, спеціалістам відділів освіти, завідуючим шкільних ПМПК

- консультативна допомога психіатра батькам, завідуючим шкільних ПМПК

понеділок,

вівторок, п’ятниця

протягом року

що п’ятниці протягом року

Лещенко О.І.,

Голик Н.В.


Бондаренко В.І.

3

Індивідуально - корекційна робота з дітьми в ПМПК


- індивідуальні корекційні заняття з логопедом


- індивідуальні корекційні заняття з психологомвівторок протягом року


вівторок

середа

протягом року


Лещенко О.І.


Голик Н.В.


4

^ Психолого-педагогічна та медична просвіта

(з вчителями початкових класів, вихователями дошкільних закладів, клінічними логопедами, педіатрами, практичними психологами)

- індивідуальні бесіди з практичними психологами та вчителями щодо необхідності своєчасного виявлення дітей і підлітків з відхиленнями у розвитку з метою надання їм кваліфікованої психолого-педагогічної допомогисереда

протягом рокуГолик Н.В.5

^ Координація та узагальнення діяльності роботи районних (міських) та шкільних ПМПК

- розгляд діагностично складних і конфліктних випадків на підставі документів, поданих шкільними ПМПК


- надання консультативної, організаційної і методичної допомоги у роботі шкільних ПМПК


-участь у засіданнях районних ПМПК для координування їх діяльності.


- вивчення організації та діяльності новостворених шкільних ПМПК з метою надання їм методичної допомоги.

за потребою

протягом року


за запитом

протягом року


згідно з графіком

районних ПМПК


протягом року


Голик Н.В.


завідуюча,

консультанти ПМПК


завідуюча,

консультанти ПМПК


завідуюча,

консультанти ПМПК


6

^ Методична робота

- Колегія відділу освіти „Організація роботи районної ПМПК. Робота з дітьми, що потребують корекції фізичного та (або) психічного розвитку.”


- семінар-практикум для завідуючих шкільних ПМПК

жовтень

березень


жовтень

Голик Н.В.


Голик Н.В.

7.

^ Підвищення кваліфікаційного рівня фахівців

-самоосвіта, вивчення спеціальної літератури, методик обстеження дітей


- участь у науково-методичних,

науково-практичних семінарах, тренінгах


- отримання консультацій у обласній ПМПК, ДОІППО


протягом року


згідно до викликів


протягом року

за потребою

завідуюча,

консультанти ПМПК


завідуюча,

консультанти ПМПК


завідуюча,

консультанти ПМПК

8.

^ Робота з батьками, діти яких мають тяжкі порушення психофізичного розвитку і не охоплені спеціальним навчанням

Бесіди з батьками

- про необхідність навчання дітей з розумовою відсталістю легкого ступеня за програмою допоміжної школи за місцем проживання або в спеціальній школі-інтернаті


- про спеціальне навчання за програмою інтенсивної педагогічної корекції для дітей із затримкою психічного розвитку

- про необхідність своєчасної корекційної роботи з дітьми –логопатами;


- про необхідність навчання дітей з тяжкими вадами зору і слуху в спеціальних навчальних закладах;

- індивідуальні консультації батькам щодо розвивальної роботи з дітьми з різними вадами в домашніх умовах;


- консультування батьків з приводу особливостей психологічного розвитку дітей, що мають вади психофізичного розвитку;

протягом року у дні засідань ПМПК

завідуюча,

консультанти ПМПК

9

^ Координація та узагальнення діяльності навчальних закладів щодо організації навчання та виховання дітей з особливими потребами

- робота з дітьми з особливими

потребами;


- організація індивідуального

навчання з дітьми, які

потребують корекції

фізичного та розумового

розвитку за місцем проживання;


- аналіз організації навчання дітей і підлітків з розумовими та фізичними вадами, які були обстежені ПМПК, згідно Інструкції з обліку дітей і підлітків шкільного віку;

- надання методичної допомоги з організації логопедичних пунктів, груп корекційна робота з дітьми з мовленнєвими вадами.

- Робота над банком даних дітей з порушенням психофізичного розвитку.

Протягом року


жовтень-листопад


протягом року


протягом року

Голик Н.В.


Голик Н.В.


Голик Н.В.


Голик Н.В.
^ 6.2. Психологічний супровід науково-методичної роботиОсновні напрямки роботи

Терміни виконання

Відповідальний

1

Провести анкетування з метою вивчення запитів педагогічних працівників шкіл району

Вересень – жовтень,

травень

Голик Н.В.,

практичні психологи НЗ

2

Забезпечити психологічний супровід:

- адаптації 5-класників до навчання в середній школі;

- постійно діючих семінарів керівників та педагогічних працівників навчальних закладів;

- районних програм «Обдаровані діти», «Творчий учитель»;

- молодих педпрацівників дошкільних, загальноосвітніх та позашкільних установ


Вересень – жовтень

Упродовж року


Упродовж року


Упродовж року
Голик Н.В.,

практичні психологи НЗ

3

Провести ділову гру «Портрет професіонала»

Лютий

Голик Н.В.,

практичні психологи НЗ

4

Провести діагностичне дослідження готовності учнів до профільної освіти

Березень – травень


Голик Н.В.,

практичні психологи НЗ^ 6.3. Випереджуючі семінари.


Грудень,

Верхівцевський НВК №1.

Березень,

Мишуринрізька СЗШ.


^ 6.4. Робота районної творчої групи

над обласною науково – методичною проблемою

«Креативна освіта для розвитку інноваційної діяльності »

Програма

районного науково – методичного проекту

«Якісна освіта – запорука розвитку

креативної інноваційної особистості»

Додаток №2.

^ 7. МЕТОДИЧНИЙ СУПРОВІД ФУНКЦІОНУВАННЯ ВИХОВНОЇ СИСТЕМИ.


7.1. Робота з педагогами – організаторами.


Місяці

Педагоги - організатори

Відповідальні

Листопад

Розвиток творчого потенціалу учнівської молоді, реалізація їх нахилів і здібностей у системі гурткової роботи позашкільного та загальноосвітнього навчального закладів. Верховцевський БДЮ

Майор Л.Д.

Шинкаренко І.В.

Лютий

Шляхи подолання проявів агресивності, антисоціальної поведінки, злочинності, правопорушень, бродяжництва, негативних проявів та звичок серед дітей і підлітків у Пушкарівській СЗШ.

Майор Л.Д.

Шинкаренко І.В.

Квітень

Розвиток та технології виховання інноваційної особистості (ідеалу українця) в умовах становлення інформаційного суспільства у Верхньодніпровській СЗШ №5

Майор Л.Д.

Шинкаренко І.В.^ 7.2. Масові заходи з учнями шкіл та вихованцями позашкільних навчальних закладів.
п|п

Заходи

Термін проведення

Організатори

Відповідальні

1

Огляд-конкурс виховної роботи в дитячих оздоровчих закладах

серпень-вересень

ГУОН

Танчик Г.Г. Майор Л.Д.Зліт юних туристів

вересень

Відділ освіти

Майор Л.Д. Мелащенко І.Г. Прядко О.Г.Районна еколого-натуралістична конференція, в її рамках:

- районний фестиваль дитячої екологічної творчості (Верхньодніпровська СЗШ №1, Пушкарівська СЗШ, Правобережненська СЗШ);

- театралізовані виступи шкільних колективів (Верхньодніпровська СЗШ №1, Дніпровська СЗБШ, Водянська СЗШ, Першотравенська СЗШ);

- виступи учнів (див. додаток №1 до даного наказу);

- виставка поробок з природного матеріалу;

- районний конкурс «На кращого юного майстра народних ремесел»

вересень

Відділ освіти

Майор Л.Д. Ядерна Ю.В.Районний ІІІ (осінній) етап обласного конкурсу «Школа – мій рідний дім»- огляд ЗНЗ.

вересень

Відділ освіти

Майор Л.Д. Ядерна Ю.В.Всеукраїнський конкурс дитячого малюнку «Безпека та мир»

жовтень

«Веснянка»

Майор Л.Д. Шинкаренко І.В.Всеукраїнська фольклорна експедиція «Звичаї, ігри, обряди мого краю»

жовтень

«Веснянка»

Майор Л.Д. Шинкаренко І.В.Конкурс «Золотий колобок»

жовтень

ДДЮЦМС

Майор Л.Д. Мелащенко І.Г. Прядко О.Г.Виставка малюнку «Різдвяні свята»

жовтень

«Веснянка»

Майор Л.Д. Шинкаренко І.В.Конкурс на кращий спортивно-туристичний похід

жовтень

ДДЮЦМС

Майор Л.Д. Мелащенко І.Г. Прядко О.Г.Районний етап обласного конкурсу «Школа – мій рідний дім»- підведення підсумків огляду-конкурсу ЗНЗ.

жовтень

ОблЕНЦ

Майор Л.Д. Ядерна Ю.В.Обласний зліт юннатів.

жовтень

ОблЕНЦ

Майор Л.Д. Ядерна Ю.В.Місячник-акція «Молодь за здоров’я»

листопад

Відділ освіти

Майор Л.Д.Всеукраїнський конкурс робіт юних фотоаматорів «Моя Україно!»

листопад

«Веснянка»

Майор Л.Д. Шинкаренко І.В.Обласний фестиваль дитячих фольклорних колективів «Дніпровий зорепад»

листопад

«Веснянка»

Майор Л.Д. Шинкаренко І.В.Обласний конкурс «Дивовижний світ природи», «В об’єктиві натураліста»

листопад

ОблЕНЦ

Майор Л.Д. Ядерна Ю.В.Обласний фестиваль відеофільмів «Туристичні маршрути Дніпропетровщини»

листопад

ДДЮЦМС

Майор Л.Д. Мелащенко І.Г. Прядко О.Г.Всеукраїнська акція «16 днів проти ґендерного насильства»

листопад – грудень

Відділ освіти

Майор Л.Д.Всеукраїнська Акція «Новорічний подарунок»

листопад – грудень

ОблЕНЦ

Майор Л.Д. Ядерна Ю.В.Всеукраїнський конкурс учнівської творчості «Об’єднаймося ж, брати мої»

грудень

«Веснянка»

Майор Л.Д. Шинкаренко І.В.Обласний фестиваль екранних мистецтв «Дніпровські погостини»

грудень

«Веснянка»

Майор Л.Д. Шинкаренко І.В.Фестиваль туристичної пісні

грудень

ДДЮЦМС

Майор Л.Д. Мелащенко І.Г.Прядко О.Г.Районна новорічно-різдвяна виставка «Новорічна композиція»

грудень

Відділ освіти

Майор Л.Д. Ядерна Ю.В.Новорічні, Різдвяні свята, святкування Дня Святого Миколая.

грудень-

січень

Відділ освіти

Майор Л.Д. Мелащенко І.Г. Шинкаренко І.В.Обласний етап Всеукраїнського конкурсу учнівської творчості

січень

«Веснянка»

Майор Л.Д. Шинкаренко І.В.Районна природоохоронна акція «Біла акація»

січень

Відділ освіти

Майор Л.Д. Ядерна Ю.В.Конкурс комп’ютерної графіки

січень

ОЦНТТтаІТ

Майор Л.Д. Мелащенко І.Г.Огляд-конкурс дитячої художньої творчості «Таланти твої, Україно»

лютий

ГУОН

Майор Л.Д. Шинкаренко І.В.Обласний етап Всеукраїнського конкурсу писанкарства

лютий

«Веснянка»

Майор Л.Д. Шинкаренко І.В.Всеукраїнська історико - географічна експедиція «Історія міст і сіл України»

лютий

ДДЮЦМС

Майор Л.Д. Мелащенко І.Г. Прядко О.Г.Виставка-конкурс декоративно-прикладної творчості «Знай і люби свій край»

лютий

«Веснянка»

Майор Л.Д. Шинкаренко І.В.Фольклорно – етнографічна експедиція «Звичаї, обряди, традиції мого краю»

лютий

«Веснянка»

Майор Л.Д. Шинкаренко І.В.Обласний творчий конкурс «Собори наших душ»

лютий

«Веснянка»

Майор Л.Д. Шинкаренко І.В.Районний дослідницько – освітній проект з вивчення природи «Визначні дослідники – краєзнавці Верхньодніпровщини»

лютий

Відділ освіти

Майор Л.Д. Ядерна Ю.В.Районний природничо–дослідницький проект з вивчення природи Верхньодніпровщини

лютий

Відділ освіти

Майор Л.Д. Ядерна Ю.В.Виставка-конкурс науково-технічної та прикладної творчості

березень

ОЦНТТтаІТ

Майор Л.Д. Мелащенко І.Г.Обласний заочний фотоконкурс «Ми – діти України»

березень

ОЦНТТтаІТ

Майор Л.Д. Мелащенко І.Г.Обласний фестиваль дитячих театрів закладів освіти

березень

«Веснянка»

Майор Л.Д. Шинкаренко І.В.Районний захід «Зелена толока»

березень

Відділ освіти

Майор Л.Д. Ядерна Ю.В.Районний І (весняний) етап обласного конкурсу «Школа – мій рідний дім».

березень

Відділ освіти

Майор Л.Д. Ядерна Ю.В.Обласний фестиваль дитячої екологічної творчості (екологічні агітбригади).

березень

ОблЕНЦ

Майор Л.Д. Ядерна Ю.В.Всеукраїнський конкурс дитячої творчості «Податки очима дітей»

березень

Податкова інспекція

Майор Л.Д. Шинкаренко І.В.Обласний конкурс дитячої творчості «Бюджет очима дітей»

березень

Фінансовий відділ

Майор Л.Д. Шинкаренко І.В.Уроки пам’яті, реквієми в загальноосвітніх закладах району до Дня Чорнобильської трагедії

квітень

Відділ освіти

Майор Л.Д. Ядерна Ю.В.Всесвітній День Довкілля.

квітень

Відділ освіти

Майор Л.Д. Ядерна Ю.В.Обласна еколого - краєзнавча акція «Пам’ятні стежини Перемоги».

квітень

ОблЕНЦ

Майор Л.Д. Ядерна Ю.В.Обласна природоохоронна акція «Первоцвіти Дніпропетровщини».

квітень

ОблЕНЦ

Майор Л.Д. Ядерна Ю.В.Всеукраїнська природоохоронна акція «Майбутнє лісу в твоїх руках».

квітень

ОблЕНЦ

Майор Л.Д. Ядерна Ю.В.Змагання з техніки пішохідного туризму

травень

ДДЮЦМС

Майор Л.Д. Мелащенко І.Г. Прядко О.Г.Районний, І (весняний) та ІІ (літній) періоди, етап обласного конкурсу «Школа –мій рідний дім»- огляд ЗНЗ.

травень

Відділ освіти

Майор Л.Д. Ядерна Ю.В.Огляд загальноосвітніх навчальних закладів з питань:

- кабінет біології;

- куточки живої природи, екозали;

- кімнати, куточки, хліба;

- робота пришкільних земельних ділянок.

травень

Відділ освіти

Майор Л.Д. Ядерна Ю.В.Обласні змагання юннатів.

травень

ОблЕНЦ

Майор Л.Д. Ядерна Ю.В.Конкурс листівок «Дню Перемоги присвячується»

травень

Відділ освіти

Майор Л.Д. Шинкаренко І.В.День захисту дітей

червень

Відділ освіти

Майор Л.Д. Мелащенко І.Г. Кирильченко С.Д.Районний ІІ (літній) етап обласного конкурсу «Школа - мій рідний дім».

червень

Відділ освіти

Майор Л.Д. Ядерна Ю.В.^ 8. ОСВІТНІЙ МОНІТОРИНГ ДІЯЛЬНОСТІ СУБ’ЄКТІВ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ.


№ п/п

Назва моніторингу

Термін проведення

ВідповідальніЩодо рівня навчальних досягнень учнів 4-х класів (українська мова, читання, математика)

Жовтень

Голик Н.В.Якості навчання (вивчення рівня навчальних досягнень з базових предметів):

 • Хімія
 • Образотворче мистецтва і музика
 • Правознавство
 • Природознавства
 • Європейський вибір


Жовтень - листопад

Жовтень – листопад


Лютий-березень

Лютий-березень

Березень - квітень

Привалова Л.І.


Сакара Г.І.


Танчик Г.Г.


Дубінчак Р.С.


Голтвянська Н.М.


Дубінчак Р.С.
ЗНО

Протягом року

Голик Н.В.Моніторинг навченості вчителів ІКТ

2011 - 2012 н.р.

Привалова Л.І.,

Цимбаліст К.В.PIRLS

Міжнародне основне 2011 р.

Привалова Л.І.

Голик Н.В.PISA

Міжнародна апробація 2011 р.

Привалова Л.І.,

Дубінчак Р.С.,

Цимбаліст К.В.,

Голтвянська Н.М.PISA

Міжнародна апробація 2011 р.

Привалова Л.І.,

Дубінчак Р.С.,

Цимбаліст К.В.,

Голтвянська Н.М.Моніторинг підручників.

Національне основне 2012 р.

Привалова Л.І.
Моніторинг стану інклюзивної освіти.

Національне основне

ІІ етап - 2011р.

ІІІ етап – 2012 р.

Привалова Л.І.,

Голик Н.В.
Моніторинг стану й розвитку системи освіти дітей старшого дошкільного віку.

Національне основне

ІІ етап - 2011р.

ІІІ етап – 2012 р.

Привалова Л.І.,

Желонкіна Л.І.Моніторинг рівня рухової активності дітей та підлітків.

Національне основне

ІІ етап - 2011р.

ІІІ етап – 2012 р.

Привалова Л.І.Моніторинг якості рівня навчальних досягнень учнів у шкільному окрузі (предмети, що вивчаються поглиблено).

Лютий

2012 р.

Голик Н.В.,

методисти РМКРейтингова система ефективності діяльності вчителя на підставі педагогічного моніторингу.

Травень 2012 р.

Привалова Л.І.Комплексний моніторинг діяльності загальноосвітніх навчальних закладів району.

Травень

2012 р.

Сакара Г.І.,

Привалова Л.І.,

методисти РМК^ 9. СПІВПРАЦЯ З ІНШИМИ ОРГАНІЗАЦІЯМИ ТА УСТАНОВАММИ.


 1. Співпраця з районною бібліотекою у проведенні масових заходів щодо пропагування книги та в організації Тижня дитячої та юнацької книги.

Протягом року

Дідик В.І.

 1. Профільне навчання та профорієнтаційна робота з учнями ЗНЗ (районний центр зайнятості населення).

Протягом року

Голик Н.В.

 1. Участь педпрацівників в обласних методичних заходах згідно плану Дніпропетровського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти.

Протягом року

Сакара Г.І.

 1. Проведення заходів щодо правової освіти середніх педагогічних працівників, учнів та батьківської громадськості (юстиції, кримінальна міліція, служба в справах неповнолітніх).

Протягом року

Майор Л.Д.

 1. Заняття з дітьми різних соціальних категорій разом зі службою сім’ї та молоді.

Протягом року

Голик Н.В.

 1. Організація поїздок освітян району з метою обміну досвідом.

Протягом року

Голтвянська Н.М.


^ 10. ВИДАВНИЧА ДІЯЛЬНІСТЬ.


 1. Інформаційно-аналітичний збірник «Розвиток освіти Верхньодніпровщини в 2011-2012 н.р.» з результатами комплексного моніторингу діяльності загальноосвітніх навчальних закладів.

Серпень

Сакара Г.І.,

Привалова Л.І.

 1. Зірковий небосхил Верхньодніпровщини («Перлинки Верхньодніпровщини», «Травневий зорепад»).

Травень

Желонкіна Л.І.

Цимбаліст К.В.

 1. Збірник «Лідери освіти Верхньодніпровщини» (про вчителів).

Серпень

Сакара Г.І.

 1. 20 кращих (про директорів ЗНЗ та їх заступників).

Червень

Сакара Г.І.

Привалова Л.І.

 1. Гордість освітян району (про учасників конкурсу «Учитель року – 2011»)

Березень

Сакара Г.І.

 1. Творчі і талановиті (про творчо обдарованих дітей).

Квітень

Цимбаліст К.В.

Майор Л.Д.

 1. Працюємо в єдиному освітньо-інформаційному просторі регіону.

Травень

Цимбаліст К.В.

 1. Сприяти публікації педкадрами своїх педагогічних родзинок у фахових виданнях.

Протягом року

Методисти РМК


^ 11. ЗМІЦНЕННЯ МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНОЇ БАЗИ РАЙОННОГО МЕТОДКАБІНЕТУ


 1. З метою вдосконалення навчально-матеріальної бази районного методичного кабінету необхідно:Додаток №1

Діяльність ради РМК.


Вересень

1.


2.


3.


4.

Про затвердження плану роботи районного методичного кабінету на 2011-2012 навчальний рік.


Про розробку стратегії інформаційної освіти школярів і розвитку ІКТ – компетентності педагогів у рамках програми створення єдиного інформаційно-технічного простору району.


Про організацію роботи педколективів навчальних закладів над реалізацією завдань науково-методичних проблем «Креативна освіта для розвитку інноваційної особистості» та «Випереджаюча освіта для сталого розвитку»


Проектування засідання школи управлінського досвіду.

Сакара Г.І.,

зав. РМК


Желонкіна Л.І.,

Цимбаліст К.В.,

методисти РМК


Голик Н.В.,

методист РМК


Сакара Г.І.

зав. РМК

Жовтень

1.


2.


3.Про проведення Всеукраїнських олімпіад з базових дисциплін.


Про основні завдання та виконання завдань регіонального проекту «Новій Дніпропетровщині – новий стандарт освіти».


Про організацію проведення педагогічних читань вчителів початкових класів.


Цимбаліст К.В., методист РМК


Василюк Т.І.,

Ганнівський НВК

Танчик Г.Г.,

методист РМК,

Піцик І.А.,

Першотравенська СЗШ

Привалова Л.І.,

методист РМК,

Терещенко Н.М.,

Дніпровська СЗБШ,

Сакара Г.І.,

зав. РМК


Сакара Г.І.,

зав. РМК

Голик Н.В.,

методист РМК

Грудень

1.


2.


3.

Про хід підготовки матеріалів переможців конкурсу «Учитель року – 2012» (районний етап)


Про результативність роботи над реалізацію проекту «Створення єдиного освітнього інформаційного простору» (Курс: освіта).


Про охоплення 5-річок району дошкільною освітою.

Сакара Г.І.,

зав. РМК,

Мирошниченко Є.Є.,

Дубінчак Р.С.,

методисти РМК


Цимбаліст К.В.,

Голтвянська Н.М.,

методисти РМК,

Крижанівський С.М.,

Верхньодніпровська СЗШ №2


Желонкіна Л.І., методист РМК

Січень

1.


2.


3.


Про внесення корективів до плану роботи районного методичного кабінету на 2012 р.


Про шляхи реалізації проекту «Випереджаюча освіта для сталого розвитку».


Про моніторинг участі навчальних закладів району у професійному конкурсі «Учитель року – 2012».

Сакара Г.І.,

зав. РМК


Швайка Р.В.,

Боровківська СЗШ,

Угнівенко В.П.,

Верхівцевська СЗШ №1

Ткаченко Н.В.,

ДЗН №3


Сакара Г.І.

зав.РМК

Березень

1.


2.


3.


4.

Про систему роботи з обдарованими дітьми.


Про стан профільного навчання в ЗНЗ району.


Впровадження пошуково-дослідницького методу в навчально-виховний процес дошкільних закладів району.


Моніторинг завершення атестаційної комісії плюси і мінуси.

Цимбаліст К.В. методист РМК, Зелена І.Ю.,

Верхньодніпровська СЗШ №5,

Наумук К.В.,

Пушкарівська СЗШ


Голик Н.В., методист РМК

Пойда Т.І.,

Новомиколаївська СЗШ №1

Тарновська О.М.,

Верхньодніпровська СЗШ №1


Желонкіна Л.І.,

Полтавець Н.А.,

КДНЗ №1,

Ткаченко Н.В.,

КДНЗ №3,

Кучеренко І.О.,

Новомиколаївський ДНЗ


Голтвянська Н.М. методист РМК

Травень

1.


2.


3.

Про підсумки науково-методичної роботи з педкадрами.


Про підготовчу роботу щодо підведення підсумків комплексного моніторингу діяльності загальноосвітніх навчальних закладів.


Практична робота: проектування змісту анкет для проведення діагностики керівників навчальних закладів

Сакара Г.І.,

зав. РМК;

Привалова Л.І., методист РМК


Сакара Г.І.,

зав. РМК


Сакара Г.І.,

зав. РМКДодаток №2


2291719599484021.html
2291904808488914.html
2291980153556650.html
2292137884025277.html
2292216365384817.html